Marketing partyzancki jest formą promocji usług  i produktów  szczególnie polecaną małym firmom o niezbyt wysokim budżecie. W tej formie marketingu inwestuje się głównie swoją energię, czas i kreatywność. Nie jest także konieczne dokonywanie jakichkolwiek analiz strat i zysków, gdyż tworzenie komunikatów oparte jest na psychologii, nie na ekonomii. Marketing partyzancki to nieustanne obracanie się wokół emocji, nawyków i zachowań konsumenta. Bazowanie na psychologii uwidacznia się w pomysłowych i zapadających w pamięć kampaniach reklamowych.

Marketing partyzancki małych przedsiębiorstw wiąże się ze stosowaniem innymi technik promocji niż w dużych firmach (chociaż istnieją wyjątki). Zdarza się, że większe firmy sięgają po marketing partyzancki, jednak nie są to działania powszechnie przez nie stosowane. W większych firmach wyobraźnię przewyższa kalkulacja i chęć uzyskania kosztów. Mniejsze firmy mogą pozwolić sobie na elastyczność działania, prostszy sposób zarządzania. Osiągnięcie sukcesu zależy od jakości, właściwej promocji. Marketing partyzancki powinien wiązać się także z komunikowaniem się działaczy, dzieleniem się sukcesami i drogami do ich osiągnięcia. Duże marki opierają się na konkurencji i dominacji, mniejsze dzielą się doświadczeniami.

Marketing partyzancki wkracza w tereny odporne na działanie komunikatów promocyjnych. Zyskuje przewagę nad wielkimi firmami, gdyż pokazuje że potencjalni klienci nie są zupełnie uodpornieni na reklamę, a na pewno nie w takiej formie. Promocja produktu nie kończy się wraz z jego zakupem przez klienta, zaś partyzanci nieustannie interesują się potrzebami konsumenta. Wykorzystuje się przy tym darmowe środki, jak np. media społecznościowe.