Strategia reklamowa wskazuje na cele i sposoby ich osiągnięcia. Marketing partyzancki wraz ze strategią zmusza do koncentracji na odbiorcach reklamy. Strategia definiuje cele, sposób realizacji i zachowania, które mają być wywołane u potencjalnych klientów. Marketing partyzancki musi mieć strategię, która powinna mieć formę pisemną bez nagłówków, podziałów i rysunków. Chodzi o pozbawienie jej formy reklamy żeby była solidna i elastyczna. Strategia reklamowa powinna pełnić funkcje przewodnika. Strategia powinna sprawiać wrażenie prostej podczas czytania. Po jej utworzeniu należy zapoznać się z nią dokładnie kilkakrotnie czytając i przyjrzeć się jej po raz kolejny następnego dnia. Strategia będzie oceniać efektywność broszur, reklam, informatorów i innych decyzji biznesowych.

Marketing partyzancki powinien być działalnością elastyczną, dlatego też czasem zachodzi konieczność zmiany strategii reklamowej. Najlepiej dokonywać zmian w strategii w pierwszym tygodniu po jej opracowaniu. Wtedy to nie powstała żadna reklama i nie zostały wyłożone żadne pieniądze. Strategię należy analizować co roku i najlepiej byłoby gdyby zmiany nie były konieczne. Strategia, która zostanie oficjalnie przyjęta powinna być umieszczona w widocznym miejscu i utrwalona w świadomości specjalistów od reklamy, twórców tekstów i dyrektorów. Poza tym dobrze jest mieć ją pod ręką, żeby w każdej chwili można było do niej sięgnąć. Zdarzyć się może sytuacja, w której reklama jest bardzo dobra, jednak nie spełnia założeń strategii. W tym przypadku marketing partyzancki nie dopuszcza żadnych ustępstw: z takiej reklamy trzeba zrezygnować. Może mieć miejsce inna sytuacja: niezbyt ciekawa reklama, ale zgodna ze strategią. Wtedy marketing partyzancki proponuje ponowne przemyślenie reklamy i podjęcie ostatecznej decyzji.