Marketing partyzancki to forma promocji własnych usług czy produktów, która szczególnie powinna interesować małe firmy, niedysponujące kolosalnymi budżetami.

Tworzenie strategii marketingu partyzanckiego

Tworzenie strategii marketingu partyzanckiego

Największy kapitał jaki inwestowany jest w marketing partyzancki to czas, własna energia i kreatywność. Wszelkie złożone analizy pod kątem opłacalności, potencjalnej sprzedaży i temu podobnych, należy odsunąć na bok jeżeli mowa o tej gałęzi marketingu, bowiem w tej formie promocji konstruowanie komunikatów, bazuje na zasadach psychologii, a nie ekonomii. Emocje, odczuwanie, zmysły, nawyki i zachowania konsumenta to obszary, które najbardziej interesują twórców tego typu przekazów. Konsekwencją opierania się na zasadach psychologii, są kampanie, które charakteryzują się niezwykłą pomysłowością i to one najbardziej zapadają w pamięć.

Marketing partyzancki zmusza twórców do skupienia się na odbiorcach, jako że bez nich nie ma reklamy. Strategia określa Twoje cele reklamowe, sposób ich realizacji oraz specyficzne zachowania, jakie chcesz wywołać wśród potencjalnych klientów.

Jay Conrad Levinson, którego specjalizacją jest m.in. marketing partyzancki, podaje kilka prostych sentencji pomocnych przy tworzeniu  strategii, a jednocześnie niekrępujących czyjejkolwiek kreatywności:

-Strategia powinna mieć formę pisemną i nie zawierać nagłówków, podziałów i rysunków.

-Jest pozbawiona specyficznej oprawy reklamowej, ponieważ musi być solidna i elastyczna.

-Określone słowa i sformułowania zobowiązują Cię.

-Partyzancka strategia reklamowa powinna spełniać rolę przewodnika, a nie mistrza.

Należy pamiętać o tym, że jej założeniem jest wygenerowanie sporego zwrotu z inwestycji reklamowej w ciągu kolejnego wieku. Będzie ona miernikiem efektywności wszystkich przyszłych reklam, informatorów, broszur, a także wielu decyzji biznesowych.