Marketing partyzancki wspiera promocję produktów i usług wykorzystując niekonwencjonalne techniki i nośniki. Marketing partyzancki oddziałuje tak silnie, gdyż wykorzystuje fantazję, nieszablonowe działanie w wykorzystaniu kanałów komunikacji i zaskakuje- pojawia się tam, gdzie nie jest spodziewany. Jego ideą jest zaskoczenie, czasem zaszokowanie przekazem. Reklama radiowa, telewizyjna czy w prasie jest wygaszana przez reakcje obronne i przekaz traci na perswazyjności i sile oddziaływania. Marketing partyzancki jest w stanie uniknąć tych barier, a właściwie na tym polega. Nie ma nic wspólnego z tradycyjnymi formami reklamy. Bombarduje on odbiorcę przekazem za pomocą przedmiotu o innym niż jest to zwykle zastosowaniu. Taka forma budzi aprobatę odbiorcy i nie generuje dyskomfortu. Poza tym jest ciekawa i wzbudza pozytywne emocje dzięki swej nieszablonowości. Marketing partyzancki nie wiąże się dużymi kosztami, jest nastawiony na dialog. Prowokuje, burzy ład, zachęca do wchodzenia w interakcję. Cechuje się kreatywnością i konkretnym ukazaniem korzyści wynikających z określonego rozwiązania. Jego forma jest bogata, przy czym przekaz cechuje się prostotą. Marketing partyzancki najlepiej sprawdza się w grupie odbiorców, jaką są ludzie młodzi (duchem) o nieszablonowym podejściu do życia.

Marketing partyzancki jest przyszłościową formą reklamy. Nie jest łatwy w kontroli, nie zawsze bywa zrozumiany. Duże znaczenie odgrywa w nim: dobra koncepcja, element zaskoczenia i zaangażowanie odbiorcy w działanie. Brak tych składowych oznacza totalną porażkę kampanii. Działania partyzanckie można także prowadzić w sieci internetowej, które jest najpopularniejszym narzędziem komunikacji.